Vil få bukt med ulovlig biltrafikk på Dolstad: – De som blir tatt må regne med å få bot

TRAFIKK: På sommeren er veien blokkert for biltrafikk, men på vinteren flyttes den ene betongblokken slik at kommunen kan brøyte. Dermed er det åpent for snikkjørere til å ta en snarvei.

TRAFIKK: På sommeren er veien blokkert for biltrafikk, men på vinteren flyttes den ene betongblokken slik at kommunen kan brøyte. Dermed er det åpent for snikkjørere til å ta en snarvei. Foto:

På vinteren er det flere som kjører ulovlig mellom parkeringsplassen til MRK-senteret og Dolstad.

DEL

En beboer fra området har påpekt problemet i et brev som opprinnelig ble sendt til politiet, og som politiet har videresendt til Vefsn kommune. På sommertid er veien stengt med betongblokker, men beboeren skriver at blokkene er flyttet på og at flere biler er observert kjørende gjennom veien i vinter.

Christer Amundsen, avdelingsleder vei i Vefsn kommune, forklarer at det er kommunen som har flyttet på betongblokkene slik at de kan brøyte veien på vinteren.

– Det er ikke en kommunal gate, men vi anser den som en transportåre mellom Grensen og Dolstad-området. Vi har vurdert det litt, men i offentlighetens tjeneste mener vi det er behov for å ha en ferdselsåre som vi holder snøfri, sier Amundsen.

– Ulovlig å kjøre

Han sier at kommunen mener man totalt sett er mest tjent med fortsatt brøyting på veien, men at om grunneierne ikke ønsker at veien skal holdes åpen på vinteren kan kommunen se på saken på nytt.

– På sommertid står det jo betongblokker der, slik at det ikke skal være mulig å kjøre gjennom. Men vi kjenner til at enkelte tar sjansen på å kjøre der om vinteren når vi har flyttet blokkene. Det gjelder kanskje spesielt når det er vanskelig å komme ut på E6 fra Grensen, sier Amundsen.

– Men det er ulovlig å kjøre der, det kan vi konstatere. Så de som kjører må regne med å bli bøtelagt om de blir tatt for det, legger han til.

Må ha avtale med grunneier

– Vi har sett på saken etter at vi fikk en henvendelse om at det var en del trafikk der, og i første omgang konkludert med at vi ønsker å fortsette å brøyte. Så neste steg blir å kanskje ta noen stikkontroller for å se hvor mye trafikk det er, sier Amundsen.

Han sier at selv om det ikke er kommunal vei, kan det settes opp privatrettslige skilt i området og at kommunen kan ta kostnaden på det om de blir enige med grunneier.

– Det er en barnehage rett ved veien, og det er kanskje ikke ønskelig med biltrafikk rett ved barnehagen. Vi kan eventuelt sette opp et dobbeltsidig skilt på en av betongblokkene. Så vi vil se på om vi tar kontakt med grunneier for å få på plass en avtale om å sette opp skilt, sier Christer Amundsen.

Artikkeltags