– Vefsn sykehjem har satt et økt fokus på å få mer aktiviteter inn på avdelingene. For at vi skal klare det med den bemanningen vi har, er vi avhengige av å få drahjelp fra frivillige aktivitetsvenner. Det er viktig å skape en opplevd hverdag til den enkelte, og det kan ikke måles i at det blir gitt medisin eller en brødskive, sier Sigrid Sørdal, frivillighetskoordinator for omsorgsdistrikt sør.

Det er ingen krav til kunnskap og egenskaper for å bli aktivitetsvenn. Det vil bli gitt veiledning og kurs, slik at de som melder seg føler seg ivaretatt.

– Vi ønsker å få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen for personer med demens. Når vi får nye aktivitetsvenner beskriver de sine interesser. Deretter finner vi en dement som har de samme interessene. Dette gjør vi i samarbeid med den offentlige sektoren, sier Gerd Steffenrem i Vefsn demensforening.

Aktiviteter

– Det er ingen som bestemmer hva aktivitetsvennene og de demente skal gjøre sammen. De blir enige seg imellom, og gjør det de har lyst til, sier Turid Myrnes Olaussen, leder i Vefsn demensforening.

Aktivitetene har ingen krav til fysisk form. Det kan være alt fra å drikke en kopp kaffe sammen, gå en tur, lese bøker, spille musikk, sykle, fiske eller gå på kino.

– Det behøver ikke å være mye som skal til for at du gir en god opplevelse til den demente. Selv om de ikke husker akkurat hva dere gjorde, vil den gode følelsen sitte igjen, sier Steffenrem.

Frivillig

Aktivitetsvenner er et tilbud for alle demente i kommunen, både for dem som er på sykehjem og de som bor hjemme. Olaussen forteller at å være aktivitetsvenn er frivillig, og du behøver ikke å binde deg til faste tider.

– Gi en time av din fritid til en som trenger det. Alle bidrag hjelper enten det er en gang i måneden eller i uka, sier hun.

– Det er viktig at begge parter får den gode opplevelsen. Det skal ikke være et ork. Har du lyst og tid til overs, får du som aktivitetsvenn muligheten til å gjøre det du liker, sammen med en som trenger det veldig, sier Steffenrem.

De som ønsker å være aktivitetsvenn kan ta kontakt med Vefsn demensforening. Når de nye aktivitetsvennene er på plass kommer frivillighetskoordinator Sørdal inn. Hun skal sørge for å gi rett aktivitet til rett person.

– Som frivillighetskoordinator vet jeg hele tiden behovet fra brukerne, avdelingene, og har en veldig god dialog med demensforeninga. På den måten får vi laget gode tilbud og aktiviteter. Det er dette å lage forskjell på dagene. Det er ikke så farlig om de ikke husker det, for opplevelsen vil sitte i dem, sier Sørdal.