Meteorologen: – Lavtrykkene kommer på rekke og rad

Varsler bilistene om vanskelige forhold.