Ennå ikke klart hvem som blir ordfører - forhandlingene har ikke ført fram