Foreslår å kutte flere klasser på Mosjøen videregående skole

Mandag møter rektor Kurt Henriksen i møte i Brønnøysund for å diskutere forslag om kutt i en rekke linjer på de videregående skolene i Mosjøen og i Sandnessjøen.