Derfor deltar en delegasjon fra reiselivsnæringa på en «Adventure Travel Summit» i Toscana.

– Målet for deltakelsen er strategisk jobbing mot at Helgeland skal bli en konkurransedyktig og helhetlig adventure destinasjon, forteller Guro Larsen Brown, markedssjef i Helgeland Reiseliv.

– I verdensklasse

Adventureturisten er på jakt etter unike og autentiske opplevelser og har stor kjøpekraft. Levende kultur, samt ren og uberørt natur er viktige fakturer for denne kundegruppa.

– Adventuremarkedet har stort potensial på Helgeland, siden regionen har naturlige forutsetninger for å ta imot denne målgruppen, samt aktører som er motivert og leverer opplevelser i verdensklasse, sier Brown. Hun er i Italia sammen med Mariann Sæter fra River North Rafting, Eva Andersen fra Støtt Brygge, Torbjørn Tråslett og Georg Enga fra Helgeland Reiseliv, Øyvind Gjersvik fra Meløy Adventure, Nina Rødahl Friis og Per Arne Rødahl Friis fra Havblikk Camping.

Målrettet jobbing

Hvert år samles om lag 700 delegater fra 55 land på Adventure World Travel Summit. De som deltar er turoperatører, opplevelsesleverandører, destinasjoner, media og reiselivskonsulenter. Konferansen er en kombinasjon av direkte salgsmøter med turoperatører og journalister, kompetanseheving og produkttesting. Deltakelsen fra Helgeland er i regi av bedriftsnettverk Sykkel og kajakk, og med støtte fra Innovasjon Norge.

– Helgeland reiseliv anser dette som startskuddet mot en mer målrettet jobbing i forhold til adventuremarkedet, og har stor tro på at denne målgruppa vil bringe verdiskaping til regionen hele året, avslutter Guro Larsen Brown.