«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv», står det i den oppdaterte norske Grunnloven.

Kristlig Folkeparti presenterer stolt på sine nettsider følgende som utgangspunkt for sin politikk:

«Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.»

EN UFATTELIG BRUTAL OG NÅDELØS BOK

Om en derimot tar en titt på Bibelen, vil en se at innholdet er ekstremt brutalt, bestialsk, diskriminerende, rett frem rasistisk og ofte totalt uten medmennesklighet - og som oftest er det bokens "helter" eller Gud selv som står bak grusomhetene.

Det er side3.no som skriver dette.

Passasjene med kvinneundertrykkelse og hat mot de som er annerledes er så mange at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det gjøres tidlig klart at Gud er rasistisk, at enkelte folkeslag er mer verdt enn andre - og at verdien på et menneskeliv er fastsatt.

Og selv om Jesus skal ha sagt at du bør vende det andre kinnet til, er Bibelen gjennomsyret av at alt er tillatt når det kommer til hevn.

Under har vi samlet noen av de verste passasjene av Bibelen.

JESUS KOM TIL JORDEN FOR Å SKAPE KRIG - OG DU SKAL ELSKE HAM MER ENN DINE BARN

Evangeliet etter Matteus, 10:34-39


"Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

Jeg er kommet for å sette skille:
Sønn står mot far,
datter mot mor,
svigerdatter mot svigermor
og en manns husfolk er hans fiender.

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det."

***

OPPFORDRING TIL BARNEDRAP

Salmenes bok, 137:8-9


'Du datter Babel som er herjet,
salig er den som gjengjelder
det du gjorde mot oss.

Salig er den som griper dine barn
og knuser dem mot berget!'

***

SØNNEN SKAL DREPES FOR FARS SYND

Andre samuelsbok, 12:13-15


'Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. Men fordi du gjorde dette og foraktet Herrens ord, skal han dø, sønnen du har fått.» Så gikk Natan hjem.'

***

GUD BEORDRER FOLKEMORD

Første samuelsbok 15:2-4


'Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!» Saul kalte folket til våpen og mønstret dem i Tela'im. Det var to hundre tusen fotfolk foruten ti tusen judeere.'

***

Jeremia, 19:6-9


'Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da dette stedet ikke lenger skal kalles Tofet eller Ben-Hinnom-dalen, men Drapsdalen. Jeg slår i stykker Judas og Jerusalems planer på dette stedet. Jeg lar dem falle for fiendens sverd og i hendene på dem som står dem etter livet. Og jeg gir likene av dem til mat for fuglene under himmelen og dyrene på marken. Jeg legger denne byen øde og gjør den til spott. Alle som går forbi, skal grøsse og plystre hånlig over sårene den har fått. Jeg lar dem spise kjøttet av sine egne sønner og døtre. Den ene skal spise kjøttet av den andre. Slik trengsel og nød skal fiendene og de som står dem etter livet, føre over dem.'

***

GUD GJENNOMFØRER MASSE-BARNEDRAP

Andre kongebok, 2:23-24


'Fra Jeriko dro profeten opp til Betel. Mens han var på veien, kom noen smågutter ut av byen. De gjorde narr av ham og ropte: «Kom deg vekk, din flintskalle! Kom deg vekk, din flintskalle!» Da han snudde seg og fikk se dem, forbannet han dem i Herrens navn. Og to bjørner kom ut av skogen og rev i hjel førtito av barna.'

***

REN GRUSOMHET

Dommerne, 19:22-29


'Mens de satt og hygget seg, kom noen av mennene i byen, gudløse folk, og omringet huset. De dundret på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset: «Send ut mannen som har tatt inn hos deg, så vi kan få vår vilje med ham!» Da gikk husherren ut til dem og sa: «Nei, brødre, gjør ikke noe ondt! Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre noe så skammelig. Se, her er min egen datter, som er jomfru, og mannens medhustru. Dem kan jeg sende ut, så kan dere ta dem og gjøre med dem som dere finner for godt. Dere må ikke gjøre noe så skammelig mot denne mannen.» Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen medhustruen sin og førte henne ut til dem utenfor. De lå med henne og forgrep seg på henne hele natten, helt til det ble morgen. De slapp henne ikke før det tok til å lysne.

Ved daggry kom kvinnen og sank ned foran døren til mannens hus, der hvor husbonden hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Om morgenen sto husbonden hennes opp og åpnet husdøren. Han gikk ut og ville dra sin vei. Og se, da lå medhustruen hans sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne: «Reis deg, så vi kan komme av gårde!» Men det var ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet. Så brøt han opp og dro til sitt eget hjemsted.
Da han kom hjem, fant han fram en kniv, grep medhustruen og skar kroppen hennes opp i tolv stykker. Dem sendte han ut i hele Israels landområde.'

***

ANGI DIN ULYDIGE SØNN SLIK AT HAN KAN STEINES

5. mosebok, 21:18-21


'Det kan hende at en mann har en trassig og opprørsk sønn som ikke vil høre på sin far og mor og ikke adlyder dem, selv om de straffer ham. Da skal faren og moren ta ham og føre ham til de eldste i byen, til byporten,  og si til de eldste i byen: «Denne sønnen vår er trassig og opprørsk og vil ikke høre på det vi sier. Han er en fråtser og en dranker!» Da skal alle mennene i byen steine ham i hjel. Du skal utrydde det onde hos deg.'

***

BRENTE EGEN DATTER FOR Å FÅ GUDS HJELP TIL HEVN-MASSEDRAP

Dommerne 11:30-39


'Jefta avla et løfte til Herren og sa: «Gir du ammonittene i mine hender, skal den første som kommer ut gjennom døren i mitt hus og møter meg når jeg vender velberget tilbake fra krigen mot ammonittene, høre Herren til. Jeg skal bære ham fram som brennoffer.»

Så dro Jefta ut for å kjempe mot ammonittene, og Herren ga dem over i hans hender. Han slo dem og tok landet fra Aroer og bortover mot Minnit, med tjue byer, og området helt til Abel-Keramim. Det ble et stort mannefall, og ammonittene måtte bøye seg under israelittene.

 Da Jefta kom hjem til huset sitt i Mispa, kom datteren hans ut imot ham med håndtrommer og dans. Hun var det eneste barnet hans, han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Da han fikk se henne, flerret han klærne sine og ropte: «Å, min datter, for en sorg du volder meg, for en ulykke du bringer! Jeg har gitt Herren et løfte, og jeg kan ikke ta det tilbake.» Da sa hun til ham: «Far, har du gitt Herren et løfte, så gjør med meg som du har sagt, siden Herren har latt deg få hevn over dine fiender, ammonittene. Men en ting vil jeg gjerne at du gir meg lov til», sa hun. «La meg få være fri i to måneder, så jeg og venninnene mine kan gå omkring på fjellene og gråte over at jeg må dø som jomfru.» «Gå du!» svarte han, og han lot henne være borte i to måneder. Så gikk hun omkring på fjellene sammen med venninnene og gråt over jomfrudommen sin.

Da de to månedene var omme, kom hun tilbake til faren, og han gjorde med henne som han hadde lovet.'

***

SLAVER SKAL BARE VÆRE SLAVER

Peters første brev, 2:18-20


'Dere tjenestefolk [slaver] skal med ærefrykt underordne dere herrene deres – ikke bare de gode og vennlige, men også de vrange. For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud. Om dere holder ut å bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne.'

***

Paulus' brev til efeserne, 6:5


'Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte.'

***

GUDS RASISME OG MENINGSLØSE KOLLEKTIVE AVSTRAFFELSE

En kan kanskje få troen om at slaver skulle gjøre som de fikk beskjed om, men det gjaldt ikke da Farao ikke ville la isralittene forlate Egypt.

I andre mosebok kan vi lese «dere [skal] skjønne at Herren gjør forskjell på egypterne og israelittene» - noe som er selve definisjonen på diskriminering og rasisme.

Etter først å ha forpestet Nilen med blod, sørget for svermer av mygg, fluer og frosker, drepte Gud all buskapen til Egypterne.

Deretter var det full runde med verkebyller med blemmer, før hagel ødela alle avlinger. Restene ble spist opp av gresshopper, før det ble mørkt i tre dager.

Da skulle en kanskje tro at Gud hadde straffe Egypt nok for handlingene til farao.

Men nei da:

Andre mosebok, 11:4-6


'Moses sa: «Så sier Herren: Ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt. Da skal alle førstefødte i Egypt dø, fra den førstefødte hos farao som sitter på sin trone, til den førstefødte hos slavekvinnen som står bak kvernen, og alle førstefødte dyr i buskapen. I hele Egypt skal det lyde et skrik så høyt at det aldri har vært maken til det før og heller ikke skal bli det siden.'

***

Etter de ti landeplager, skulle en tro at Gud ville sørge for at ikke alt var forgjeves, men nei: «Men Herren gjorde faraos hjerte ubøyelig, og han lot ikke israelittene dra ut av landet.»

***

GUD SKAL TORTURERE OG STATUERE EKSEMPEL

5. mosebok, 28:28-37


'Herren skal slå deg med vanvidd, blindhet og sinnsforvirring. Midt på dagen skal du famle deg fram som den blinde famler i mørke.
Du skal ikke lykkes på din vei. Du blir undertrykt og utplyndret dag etter dag, og det er ingen som hjelper. Binder du deg til en kvinne, skal en annen mann voldta henne. Bygger du et hus, får du ikke bo i det. Planter du en vinmark, får du ikke ta den i bruk. Oksen din skal slaktes mens du ser på, og du får ikke spise kjøttet. Eselet ditt skal røves rett for øynene på deg og kommer aldri tilbake til deg. Småfeet ditt skal fiendene få, og det er ingen som hjelper deg. Sønnene og døtrene dine skal overgis til et fremmed folk. Du skal se og lengte etter dem hele tiden, men forgjeves, for du er maktesløs. Et folk du ikke kjenner, skal ete opp grøden av jorden din og det du har vunnet med alt ditt strev. Du blir undertrykt og tråkket på, dag etter dag. Du skal bli gal av det synet du får se. Herren skal slå deg på knærne og på lårene med ondartede verkebyller som ikke kan helbredes; de skal bre seg fra hode til hæl.

Herren skal føre deg og den kongen du setter over deg, bort til et folkeslag som verken du eller dine fedre har kjent, og der skal du dyrke andre guder, stokk og stein. Du skal bli et skremsel, et ordtak og et spottord blant alle de folk som Herren fører deg bort til.'

***

BARN SKAL STRAFFES FOR SIN TIPPOLDEFARS HANDLING

Guds bud til menneskene er i stor grad universelt ansett som gode leveregler, men det er bare hvis man ikke leser det som faktisk står i Biblen.

Det tredje bud er nemlig et av de mer skremmende budene. Der slås det fast at du skal straffes for din tippoldefars synder.

Andre Mosebok, 20:4-5:


'Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg.'

***

MENN MER VERDT ENN KVINNER, BARN ENDA MINDRE

Tredje mosebok, 27:3-6


'En mann som er mellom tjue og seksti år, skal ha en verdi på femti sjekel sølv etter helligdommens vekt. Er det en kvinne, skal hun ha en verdi på tretti sjekel. Er det et menneske som er mellom fem og tjue år, skal verdien av en gutt være tjue sjekel og av en jente ti sjekel. Er det et barn mellom en måned og fem år, skal verdien av en gutt være fem sjekel sølv og av en jente tre sjekel sølv.'

***

IKKE VIS NOEN MEDFØLELSE

Femte mosebok, 25:11-12


'Det kan hende at en mann og hans landsmann kommer i slagsmål. Kona til den ene kommer til for å redde mannen sin fra den som slår. Hun rekker hånden ut og griper ham i kjønnsdelene. Da skal du hugge hånden av henne. Vis ingen medfølelse.'

***

KVINNER SOM HAR SEX FØR EKTESKAPET SKAL STEINES TIL DØDE

Femte mosebok, 22:20-21

Men dersom beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at jenta var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel.

***