Gå til sidens hovedinnhold

664 milliarder til transport

Nasjonal Transportplan legges fram klokka 10

Artikkelen er over 5 år gammel

SISTE: Se oppdatering fra pressekonferansen i artikkelen under.

I dag legges forslaget til Nasjonal transportplan fram, og Ny by – Ny flyplass ligger an til å få et avgjørende gjennombrudd.

Som Avisa Nordland kunne fortelle i forrige uke, så har en helt ny rullebane i Bodø førsteprioritet i det fellesfaglige forsvaret til Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram i regjeringskvartalet i dag.

Pressekonferansen kan du følge her  fra klokken 10.00.

Det er da snakk om alternativet hvor rullebanen flyttes to kilometer og gir plass for ny by-prosjektet. For Bodøs vedkommende vil dette bli et avgjørende gjennombrudd.

AN er tilstede i Oslo under presentasjonen av NTP.

Se fortløpende hvilke prosjekter som får penger.

DIREKTE FRA PRESSEKONFERANSEN:

Jernbarnedirektør Elisabeth Enger presenterer grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029.

664 milliarder skal fordeles, etter visse retningslinjer fra departementet.

E6 i Sørfold strekningen Mevik-Mørsvikbotn tildeles midler, opplyser Enger.

De store nye investeringsprosjektene er rangert.

- Vi har satt opp ei rangering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier Enger.

 

- Vi anbefaler at lufthavnen i Bodø flyttes, sier Enger.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen forteller om den økte befolkningsveksten, som medfører økt transportbehov.

66,5 milliarder skal settes av til bymiljøavtaler - hvor Tromsø er eneste i Nord-Norge.

- Vi må satse mer og smartere i tråd med den teknologiske utviklingen. Kollektiv, gåïng og sykling, ramser Moe Gustavsen opp.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor, holder sitt innlegg.

- Et stort satsingsområde er fjernstyring av kontrolltårn. 15 nye flyplasser er det planer om, sier Avinor-sjefen.

Kystdirektør Arve Dimmen fortsetter konferansen.

Om teknologien frem mot 2030:

- Vil vi se autonome fartøy for godstransport? Det vet vi ikke. Teknologien vil utvikles og det vil bli bedre tjenester, sikkerhet og effektivisering.

Hvordan overføre godeset fra vei til sjø og jernbane?  Det er snakk om 5-7 millioner tonn.

- Lavere avgifter , større skip og lengre godstog. Og vi må ha bedre veitilknytning, sier Dimmen.

Nå får statsråd Ketil Solvik Olsen overlevert dokumentet:

- Da har jeg fått ukastet fra transportetatene våre. Det er et tykt dokument, som gir oss et godt faglig grunnlag. Nå starter reisen med den politiske delen, slik at vi får gjort vedtak før sommeren 2017 med bred politisk støtte. Vi må unngå at hvert veiprosjekt blir omdiskutert.

Solvik Olsen roser rapportens vektlegging på vedlikehold.

- Vi må sørge for at det forutsigbart. De som pendler må vite at de rekker både jobb og barnehage, sier samferdselsministeren.

Om satsing på Intelligente transportsystemer (ITS):

- Vi må sørge for at hver reisende får pålitelig og oppdatert informasjon til enhver tid.

Solvik Olsen om pengene:

- Det er en viktig debatt om hvor mye vi skal bruke. Men også hvordan vi skal bruke dem. Skal vi bruke mer på planlegging enn utførelse? Det er fornuftig at en del av prosjektene har en prioritet, at man skal bli ferdig med dem og ikke stoppe halvveis for å vise handlekraft der. Alle må se på helheten.

Om luftfarten:

- Vi ønsker at Norge skal være et transittland for de som skal til USA fra Østen. Vi må også se på hvordan vi gjør Norge til et mer attraktivit sted.

Statsråd Solvik Olsen opplyser at han vil reise mye, både til lands og til vanns for å besøke transport-Norge.

Media slipper nå til med spørsmål fra salen, før seansen avrundes.

an.no kommer tilbake med flere artikler fra Oslo.

Politikk

Etter at Avinor og fagetatene har sagt sitt, går forslaget inn i den politiske mølla.

Der blir det værende i halvannet år, før Stortinget skal behandle og vedta Nasjonal Transportplan i juni 2017.

På plass i Oslo vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen være sammen med topplederne i Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen være til stede.

Spent

Og Bodø-ordfører Ida Pinnerød er spent.

– Dette er en milepæl, og vi er selvfølgelig veldig spent på hva som ligger i planforslaget fra etatene, sier Pinnerød.

Som Avisa Nordland tidligere har erfart vil det gå Bodøs vei på mandag. Til det sier ordføreren:

– Jeg forholder meg til det vi får av fakta fra etatene, men vi har ikke fått noen negative signaler til nå, sier hun.

Selv skal hun ikke være til stede i Oslo, men istedet delta i et lenge planlagt møte i Italia.

Deler ut ros

Hun ønsker å rose alle som har jobbet med prosjektet så langt.

– Jeg vil rose alle de som har gjort en kjempejobb i forkant av dette. Og da særlig administrasjonen i Bodø kommune. Det er mange som har vært i sving for å bringe fram kunnskap om å få flyttet rullebanen, sier hun.

– Det er viktig å få understreke at det haster for Bodø. Rullebanen er i ferd med å smuldre opp, og det er viktig at vi får en forståelse for hvor mye dette haster. Og det har jeg også forventninger om at fagetatene er opptatt av etter at 70 år med Forsvaret og jagerfly som nå har tjent sin misjon, fortsetter Pinnerød.

Kommentarer til denne saken