Transportkonsernet leverer nok en gang sitt beste halvår noensinne – omsetninga har økt til 5,6 milliarder

Fornøyd: Konsernsjef Roger Granheim forteller at god drift i alle virksomhetsområder er deres viktigste suksessfaktor.

Fornøyd: Konsernsjef Roger Granheim forteller at god drift i alle virksomhetsområder er deres viktigste suksessfaktor. Foto:

Torghatten-konsernet har et resultat før skatt på 383 millioner kroner mot fjorårets resultat på 344 millioner kroner. Økt aktivitet og oppstart av to store ferjesamband gjør at omsetninga har økt til 5,6 milliarder kroner.

DEL

– God drift i alle virksomhetsområder er vår viktigste suksessfaktor, sier konsernsjef Roger Granheim i en pressemelding.

Torghatten-konsernet er med sin virksomhet innen ferjer, hurtigbåter, busser og fly ett av de største transportkonsernene i Norge. Gjennom å vinne flere langsiktige anbud har Torghatten sikret seg stor aktivitet i mange år, noe som bidrar til at konsernet hele tiden kan utvikle virksomheten videre. 

– Vi er fornøyd med at selskapene i konsernet har klart å prestere et godt driftsresultat i en periode med oppstart av mye ny virksomhet. Det har vært mange givende utfordringer knyttet til å starte opp i nye geografiske områder, med nye ansatte, og å ta i bruk nye ferjer med ny teknologi. Den teknologiske utviklingen i bransjen er utrolig spennende, og det er veldig interessant å være en del av dette, sier Granheim.

Økt virksomhet

Aktiviteten er stor, og konsernet er i kontinuerlig vekst. På ferjesiden økte virksomheten kraftig fra 1. januar 2019 med oppstart av to store nye anbudskontrakter.

Sambandene Flakk-Rørvik (Trøndelag) og Halhjem-Sandvikvåg (Hordaland) er i drift med totalt sju miljøvennlige ferjer. I tillegg er det kontrahert flere nybygg som leveres i 2020. Med disse sambandene, har Torghatten økt sin markedsandel på store ferjesamband i Norge betydelig.

Miljøvennlig

Konsernsjef Granheim slår fast at Torghatten bidrar aktivt med å videreutvikle næringen i en mer miljøvennlig retning.

– Dette gjør vi ved å fase inn de nye hybrid-/el-ferjene, satse stort på el- busser og ved at Widerøe bidrar til utvikling av elfly til kortbanenettet. Widerøe har også faset inn tre svært miljøvennlige jetfly. Oppstart av nye kontrakter, og økning av eksisterende produksjon, har medført at konsernet har tatt imot nesten 500 nye ansatte i første halvår 2019, sier han i pressemeldingen.

Artikkeltags