Nedlegging av kobbernettet gir utrygghet for bygdesamfunnene: – Rett og slett uansvarlig

Telenor varsler nedlegging av kobbernettet, og dette gir bekymring for flere på bygdene. Derfor har Senterpartiet tatt grep, og fremmet forslag om konsekvensutredning av nedstengning av kobbernettet.