Innbyggere i Helse Nord får mer penger til sykehus enn innbyggere i Helse Vest - nå skal milliardene gjennomgås på nytt

Statlige midler til helseforetakene beløper seg til om lag 140 milliarder kroner i 2018. Nå skal inntektsmodellen vurderes på nytt.

Statlige midler til helseforetakene beløper seg til om lag 140 milliarder kroner i 2018. Nå skal inntektsmodellen vurderes på nytt. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den årlige fordelingen av over 140 milliarder sykehus-kroner skal gjennomgås på nytt.

DEL

– Dette er viktig for å sikre gode, trygge og likeverdige helsetjenester i hele landet, sier Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forskjell mellom regionene

Sykehusenes inntektsmodell skal dermed vurderes på nytt. Regjeringen har nettopp oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå den årlige fordelingen av over 140 milliarder kroner til de fire regionale helseforetakene.

Det er over ti år siden sist det ble foretatt en lignende vurdering. Stensland har i lengre tid jobbet aktivt for å undersøke om det finnes skjevheter mellom landsdelene.

– Så lenge antall kroner per innbygger varierer mellom regionene, vil dette skape debatt. En innbygger i Helse Vest får for eksempel mindre enn en innbygger i Helse Sør-Øst og i Helse Nord, påpeker han.

– Det kan godt være at det er riktig, men vi må være sikre for å skape tillit i befolkningen. Det er viktig å vite hva som er riktig avveining mellom avstander og befolkningstetthet og hvor mye man skal få ekstra for spesialfunksjoner som samles bare ett sted i landet, føyer Høyre-politikeren til.

Mest mulig rettferdig

På spørsmål om Stensland, som representerer Rogaland på Stortinget, går langt i antyde at Helse Vest bør få mer ressurser enn dagens inntektsmodell legger opp til, svarer han følgende:

– Det er riktig å se på modellen for at den skal bli mest mulig rettferdig. Om Helse Vest kommer bedre ut, er jo det bra. Men viktigst er det å sørge for en oppdatert modell for hele landet. Det er åpenbart mer krevende å drive sykehus i nord, men vi har også utfordringer med geografien på Vestlandet.

Den årlige milliardfordelingen til sykehusene er basert på aktivitet og en fastsatt nøkkel.

– Helseutfordringene forandrer seg over tid, og sammensetningen i befolkningen er heller ikke stabil. Derfor er det viktig å oppdatere kriteriene. På den måten sikrer vi en rettferdig fordeling mellom regionene og mest mulig likhet i hele landet, sier stortingsrepresentanten.

Dette er viktig for å sikre gode, trygge og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant (H)


 

 

Ulike utfordringer

Av de midlene som staten overfører, har de regionale helseforetakene et selvstendig ansvar for at befolkningen får de nødvendige sykehustjenestene.

– De siste årene har det kommet en rekke nye behandlingsmetoder og effektive legemidler. Samtidig lever vi lenger. Det er mange utfordringer med framtidens helsetjeneste, påpeker Stensland.

– Med bakgrunn i utfordringene regionene har med geografi og demografi, er det viktig at overføringen av midlene gjøres mest mulig rettferdig, sier han.

Kommer utvalget til at dagens inntektsmodell bør revideres, skal det foreligge en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Utvalget, som ledes av professor Jon Magnussen, skal avgi sin innstilling innen 15. november 2019. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken