Helgelandssykehuset har fått ny styreleder

Artikkelen er over 2 år gammel

Alle de seks helseforetakene i Helse Nord har fått nye styrer for 2018–2020.

DEL

Styret i Helse Nord RHF hadde møte torsdag 15. mars 2018 der nye styrer i helseforetakene ble valgt.

Dag Hårstad ble valgt som ny styreleder for Helgelandssykehuset, hvor han nå tar over for tidligere styreleder Frode Mellemvik.

Tone Hauge fortsetter som nestleder.

Dag Hårstad (55) fra Trondheim er administrerende direktør i Sykehusapotek Midt-Norge. Han har tidligere hatt samme stilling for rusforetaket i Midt-Norge. Hårstad har også vært konstituert som direktør i Sykehuset Møre- og Romsdal. Han er styremedlem i Avinor, står det i pressemeldingen fra Helse Nord.

Styrene har ansvar for den samlede virksomheten i helseforetakene. Styrenes funksjon handler både om kontroll og utvikling. Rekrutteringen av medlemmer er gjort med dette for øye. 

 – For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier styreleder Marianne Telle.

De nye styrene for helseforetakene for perioden 2018–2020 ser slik ut:

Helgelandssykehuset

 • Dag Hårstad, Trondheim (ny)
 • Tone Helen Hauge, Mosjøen, apoteker Mosjøen apotek
 • Paul Birger Torgnes, Brønnøysund, direktør Fjord seafood
 • Eva Monika Hestvik, Mo i Rana (ny), økonomidirektør Mo industripark
 • Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy, enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten
 • Jonne Kalstad, Bodø (ny), fastlege 
 • Jann Georg Falch, Bodø, rådgiver Helse Nord RHF

 Som styreleder velges Dag Hårstad, og Tone Helen Hauge velges som nestleder. 

Finnmarkssykehuset

 • Harald Larssen, Lebesby
 • Gudrun Rollefsen, Hammerfest, adm.direktør Barents NaturGass AS
 • Amund Teigmo, Karasjok (ny), fastlege
 • Guro Brandshaug, Sør-Varanger (ny), daglig leder Kirkenes næringshage
 • Andreas Moan, Oslo (ny), direktør Helse Sør-Øst RHF
 • Silje Ingebrigtsen, Alta (ny), kvalitetsleder Alta kraftlag
 • Jan Petter Monsen, Bodø, økonomisjef Helse Nord RHF 

 Som styreleder velges Harald Larssen, og Gudrun Rollefsen velges som nestleder. 

Nordlandssykehuset

 • Odd Roger Enoksen, Andøy
 • Trine Karlsen, Bodø (ny) – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet
 • Olav Farstad, Svolvær, advokat
 • Siw Moxness, Lurøy (ny), daglig leder Kystinkubatoren
 • Anna Kuoljok, Tysfjord (ny), diakon Tysfjord kirkelige fellesråd
 • Helge Kjersem, København (ny), rådgiver og tidligere sykehusdirektør
 • Anne Berit Sund, Bodø (ny), rådgiver Helse Nord RHF

 Som styreleder velges Odd Roger Enoksen, og Trine Karlsen velges som nestleder. 

Sykehusapotek Nord

 • Bjørg H. Jenssen, Bodø
 • Jan Norum, Tromsø/Hammerfest, professor II UiT/overlege Finnmarkssykehuset 
 • Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa, forretningsutvikler Senja næringshage 
 • Lars Småbrekke, Tromsø, amanuensis UiT
 • Randi Brendberg, Bodø (ny), fagsjef Helse Nord RHF

 Som styreleder velges Bjørg H. Jenssen, og Jan Norum velges som nestleder. 

Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Ansgar Gabrielsen, Oslo (ny)
 • Helga Marie Bjerke, Tromsø, lokalpolitiker og avd.leder Tromsø kommune
 • Eivind Mikalsen, Mosjøen, fabrikksjef Hydro Sunndalsøra  
 • Johan Ailo Kalstad, Kautokeino (ny) direktør Samisk høgskole
 • Grete Kristoffersen, Tromsø (ny), fylkesdirektør NAV Troms
 • Ann Sissel Faugstad, Bergen (ny), viseadministrerende direktør Helse Bergen Haukeland universitetssykehus
 • Sverre Håkon Evju, Narvik (ny), kommuneoverlege Narvik kommune
 • Thrina Loennechen, Tromsø (ny), dekanus helsevitenskapelig fakultet UiT

 Som styreleder velges Ansgar Gabrielsen, og Helga Marie Bjerke velges som nestleder. Som observatør i styret oppnevnes Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF, Bodø. 

Helse Nord IKT 

 • Hilde Rolandsen, Bodø, eierdirektør Helse Nord RHF 
 • Kjersti Lauritzen, Trondheim, direktør forretningsutvikling SIT
 • Marit Lind, Tromsø (ny), kst. adm. direktør UNN
 • Paul Martin Strand, Bodø, adm. direktør Nordlandssykehuset
 • Bjørn Nilsen, Bodø, IKT-sjef Helse Nord RHF 

 Som styreleder velges Hilde Rolandsen og Kjersti Lauritzen velges som nestleder.

Artikkeltags