"Alle har fram til nå trodd de bunadskledde kvinnene i Sandnessjøen var imot å legge ned fødeavdelinger"

Av
DEL

MeningerDet er ingen som liker å bli brukt. I hvert fall ikke når du tar på deg bunad og kjemper for at ingen fødeavdelinger skal legges ned. Derfor er det trist å se hvordan bunadsgeriljaen nå er blitt en kamporganisasjon for å legge ned ei fødeavdeling halvparten av befolkningen på Helgeland er avhengige av. Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen sendte i forrige uke ut denne pressemeldingen: «Bunadsgeriljaen på Helgeland mener at slik som saken står politisk i dager ett stort akuttsykehus på kysten den løsninga som vil gi et mest mulig likeverdig føde- og akuttilbud for alle innbyggerne på Helgeland». Vi tror mange måtte gni seg i øynene og lese om igjen gjentatte ganger før man forsto at det faktisk er sant.

Det som gjennom sommeren og høstens valgkamp har vært et unisont krav om at ingen fødeavdelinger skal nedlegges, er plutselig blitt til ei innstilling om at det er greit å legge ned fødeavdelinger så lenge den ikke legges ned i Sandnessjøen. Det er altså helt greit for bunadsgeriljaen at befolkningen nord på Helgeland skal se på at deres egen fødeavdeling legges ned og sentraliseres i et stort felles sykehus i Sandnessjøen.

Alle har fram til nå trodd de bunadskledde kvinnene i Sandnessjøen var imot å legge ned fødeavdelinger, men motstanden av nedleggelser gjelder visst bare deres egen fødeavdeling. Nå sender de til og med ut pressemeldinger om at de vil legge ned fødetilbudet i Mo i Rana. De vil sende regionens fødende ut på en lengre reise enn de noen gang har vært eksponert for. Derfor spør vi bunadsgeriljaen nasjonalt: Støtter dere at bunadsgeriljaen i Sandnessjøen som vil gjennomføre en rå sentralisering og frata halvparten av befolkningen fødetilbudet?

Bunadsgeriljaen har flagget - og vært tydelige på - at de ville jobbe beinhardt for å stoppe nedleggingen av fødeavdelinger i distriktene på grunn av tryggheten til fødende kvinner med lang transportvei. Men nå har de snudd bunadssjalet etter vinden og er villige til å ofre alle nord for Korgfjellet.

Et av hovedargumentene fra aksjonsgruppa har vært fødetilbud i forhold til transporttid. Det er større risiko forbundet med fødsler/transport og Helgeland er en langstrakt landsdel. Derfor stiller vi oss undrende til hvordan Bunadsgeriljaen kan stille seg bak ordførerne fra de 12 kommunene som nå går inn for at et nytt stort lokalsykehus for hele Helgeland bør legges til «Sandnessjøen og omegn». Ikke bare ser vi det som usolidarisk, men også som svært problematisk i forhold til bunadsgeriljaens sterke argumentasjon om hvor viktig det er å ha nærhet til et godt fødetilbud.

Det å gå fra to til én fødeavdeling og ett sykehus gir en stor økning i reisetid for fødende. I tillegg går ordførerne og Bunadsgeriljaen inn for det alternativet som gir lengst reisetid for de fødende, nemlig ett sykehus i Sandnessjøen. Offentlige tall viser at lokalisering av et felles sykehus i Sandnessjøen gir lengre samlet reisetid for fødende kvinner på Helgeland enn om sykehuset lokaliseres til Mo i Rana. I et høringssvar fra legegruppen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, datert 28.02.19, kommer det frem at «425 fødende vil nå sykehuset ila. 1 time dersom sykehuset legges til Mo i Rana sammenlignet med 299 dersom sykehuset ble lagt til Sandnessjøen […] Rana når over 300 fødende på rundt 22 minutter, ingen annen lokaliseringer er i nærheten av dette. Tilsvarende tall for Sandnessjøen er rundt 100». Vi kan forstå at folk er livredde for å miste lokalsykehuset sitt og at ordførere går sammen for å «vinne kampen» mot Ranværingene, men vi forstår ikke hvordan Bunadsgeriljaen kan være med på dette laget.

Gjennom en lang og hardtslående valgkamp, der bunadsgeriljaen ble en tung aktør og satte dagsorden, var budskapet deres aldri til å misforstå. De ville bevare alle fødeavdelinger på Helgeland og i Norge. Leder for bunadsgeriljaen på Helgeland, Line Rønning Føsker svarte for eks. følgende i Rana Blad 26. mai i år: «Hva mener dere da om sykehuset i Rana og fødeavdelinga der? -Vi framsnakker alle fødeavdelinger. Igjen, vår oppgave er å kjempe for, ikke å legge ned. Verdighet, likeverd og solidaritet er kjerneverdiene til bunadsgeriljaen.»

Men etter at de 12 i sør er blitt «enige» om ett sykehus i «Sandnessjøen og omegn», har pipen fått en annen lyd. Kun timer etter pressemelding fra de 12 fulgte bunadsgeriljaen opp med tidenes snuoperasjon og fremstår ikke lenger som opptatt av «verdighet, likeverd og solidaritet». Nå vil bunadsgeriljaen sentralisere, legge ned sykehus og legge ned fødeavdeling i Nord-Norges tredje største by. Dette til tross for at Stortinget og Bent Høie åpner for to fødeavdelinger i en to-modell. Og til tross for at Rana og Nord-Helgeland har strakt ut en hand og gått inn for to sykehus på Helgeland, selv om de faglige utredningene anbefaler ett sykehus på Helgeland plassert i Mo i Rana.

Artikkeltags