Sentral i planleggingen er Gunnvald Lindset, leder for sykehusaksjonen i Mosjøen og regionkontakt i Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

– Vi vil sette søkelyset på sykehusene i forkant av den nasjonale helse – og sykehusplanen som helseministeren kommer med i høst. Bent Høie har gitt signaler om at bare halvparten av sykehusene skal ha kirurgisk akuttberedskap. Det vil ramme fødeavdelingene også, sier Lindset.

Senterpartiet arrangerer en grasrothøring samme dag med tittelen «Hvor står sykehus- Norge og hvor vil vi? Framtidig sykehusstruktur og lokalsykehusenes innhold».

Demonstrasjonen er utenfor Stortinget klokka tolv.

– Det er en bred mobilisering med appeller blant annet fra Mette Nord, leder i Fagforbundet. Lise Askvik skal være konferansier.

– Tror du spørsmålet om akuttkirurgi vil prege valgkampen?

– Ja, og demonstrasjonen utenfor Stortinget i neste uke skal bidra til å sette saken på dagsorden. Det bygger seg opp et press mot planene om å kutte kirurgisk akuttberedskap, sier Gunnvald Lindset.