(RanaBlad): Med en planlagt investering fra strukturfondet i EU så lander prosjektet på 72 millioner svenske kroner. Storuman må selv ut med 7,7 millioner kroner, men kommunen forskutterer 29 millioner som de skal få tilbake av EU og andre investorer, skriver Västerbottenskuriren.

- Det blir nok ikke et stort problem for oss. De bruker å være rimeliog raske med å betale ut det de har lovet så det skal bare dreie seg om et par måneder, sier Tomas Mörtsell i Storumans kommun.

Planen er å bygge et nytt jernbanespor som skal binde Innlandsbanan, via en terminal, til Tväbanan, der man frakter mye tømmer. Med et triangelspor håper Storuman at de blir et knutepunkt for jernbanen i Nord-Sverige.

- Vi har lenge snakket om å binde de to banene sammen slik at man får bedre flyt. Med denne løsningen sparer vi mye tid og penger og vi følger opp utviklingsplanene for kommunen. Det vil ha stor betydning at vi legger til rette for å flytte transport fra vei til bane. Det er jo godstrafikken som styrer lønnsomheten på jernbanen, sier Karin Malmfjord, kommunalråd i Storuman.