Deltar i stortingshøring om rovvilt

Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal deltar i en høring om rovvilt i Stortinget

Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal deltar i en høring om rovvilt i Stortinget Foto:

DEL

Hattfjelldal-ordfører Harald Lie er en av deltakerne i en åpen høring i Stortinget i dag. Høringen er et ledd i behandlingen av tre forslag fra Sp-politikerne Marit Arnstad, Ole Andre Myrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes.

1) Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

2) Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

 3) Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv.

Høringen startet klokka 08.20 og kan følges direkte her

I sitt innlegg understreket Hattfjelldal-ordføreren at hele 200 kommuner etter hvert har sluttet seg til oppropet som ble overlevert statsminister Erna Solberg i begynnelsen av september.  I oppropet blir statsministeren bedt om å sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt.

– I dette oppropet har vi bedt om at lokalbefolkningen og de som driver beitenæring respekteres, understreket Lie da ha fikk ordet helt i begynnelsen av høringen i Stortingets energi- og miljøkomite.

I sitt innlegg understreket Lie blant annet viktigheten av å legge til rette for en mer effektiv lisensjakt på jerv.

– I beitesesongen 2016–17 var tap av reinkalv til rovdyr på 60 prosent. Det er helt uholdbart, understreket Harald Lie.

Han tok også tak i den rådende bjørnepolitikken,  eller mangel på samme, da han ba om at bjørneforvaltningen gjennomføres i tråd med rovviltforliket, noe Lie mener ikke er tilfellet i dag.

Artikkeltags