Statskog med miljøbalanse

Hogst / vern: Her fra hogst ved en ny E6-trase i Grane kommune.

Hogst / vern: Her fra hogst ved en ny E6-trase i Grane kommune. Foto:

Nærmere en million dekar av Statskogs skoger vil trolig være vernet om noen år.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– 419.000 dekar av Statskogs produktive skog er vernet. Ytterligere 488.000 dekar er i verneprosess. Dette utgjør til sammen omtrent 20 prosent av Statskogs produktive skog, skriver Statskog i en pressemelding.

Statskog er Norges største skogeier, og eier 4,6 millioner dekar av landets samlete produktive skog.

Dette tilsvarer omtrent seks prosent av den produktive skogen i Norge.

– Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av det totale norske skogarealet. Vernemyndighetene følger opp politiske mål gjennom vern av statens egen skog. Statskogs skog har god miljømessig og bærekraftig balanse, samlet sett, sier Gunar Lien. Han er administrerende direktør i Statskog.

Artikkeltags