Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd som til sammen utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dersom man også inkluderer momskompensasjon utgjør beløpet 77 prosent av det kommunene har å rutte med.

Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn at bruken av inntektene skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet, heter det i Fylkesmannen i Nordlands redegjørelse om det økonomiske opplegget for kommunesektoren neste år.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Endringer i budsjettet gjennom året (saldert budsjett, revidert nasjonalbudsjett, nysaldert budsjett) fanges ikke opp i denne oversikten, understreker Fylkesmannen.

Så mye får  kommunene på Helgeland å rutte med  neste år:

KommuneAnslag skatteinntekterRammetilskudd Sum frie inntekter
Vefsn390 355 000386 095 000776 450 000
Brønnøy230 709 000253 367 000484 076 000
Alstahaug216 194 000215 701 00o431 895 000
Dønna40 616 00069 030 000109 646 000
Hattfjelldal40 704 00070 337 000 111 041 000
Herøy52 172 00074 080 000126 252 000
Sømna58 273 00085 409 000143 682 000
Vega35 206 00055 525 000  90 731 000
Vevelstad14 561 00037 567 000  52 128 000
Grane42 327 00068 878 000111 205 000
Leirfjord66 416 00096 625 000163 041 000
Hemnes132 515 000160 666 000293 181 000
Rana763 580 000683 883 0001 447 463 000