Bare halvparten av utenlanske firma betaler tungtransport-bøter. Nå får de ikke noe valg