Jobbet tre år med prosjektet: – Spesielt på barne- og ungdomsklatringen har det vært kø

Mandag er det nyåpning for en ny klatrevegg og nytt, sikkert gulv i Mosjøhallen. Det betyr mye for klatreklubben.