Solid resultat fra SpareBank 1 Nord-Norge så langt i år – 682 millioner mer enn samme periode i fjor

Fornøyd: Konsernsjef Petter Høiseth i Sparebank 1 Nord-Norge.

Fornøyd: Konsernsjef Petter Høiseth i Sparebank 1 Nord-Norge. Foto:

Spare Bank 1 Nord-Norge leverer et resultat for 1. halvår 2019 på 1.635 milliarder kroner før skatt. Det er 682 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

DEL

– Den underliggende veksten er god, og det gjør meg trygg på at stø kurs og å bygge stein på stein er et riktig fokus. SpareBank 1 Nord-Norge er godt posisjonert og vi forventer en fortsatt god utvikling, sier konsernsjef Petter Høiseth i en pressemelding.

Resultatet konsernet leverer preges av engangseffekter.

– Selv om underliggende drift er god, så er det viktig å understreke at resultatet preges av ekstraordinære inntekter fra SpareBank 1 Alliansen, som vi er en del av. Både fusjonen mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB og andre enkeltsaker. For oss har dette en resultateffekt på totalt 576 millioner kroner i dette halvåret. Men også uten disse inntektene ville resultatet vært bedre enn for 2018. Det samme gjelder nøkkelparametere som for eksempel egenkapitalavkastning og kostnadsprosenten, sier Høiseth.

Stigende markedsandeler

SpareBank 1 Nord-Norge er markedsledende i landsdelen, og vokser på de fleste områder. På personmarked kan man vise til en vekst de siste 12 månedene på 6,2 prosent, mens den er 5,5 prosent på bedriftsmarkedet.

– Kampen om kundene er hard. Vi konkurrerer med regionale, nasjonale og internasjonale aktører, og vi jobber steinhardt med å være konkurransedyktig. Og konkurransekraft handler om mer enn bare pris. Vel så viktig er det å ligge i front i forhold til å kunne tilby produkter og løsninger som kundene ønsker. Vi velger å se på veksten som en dokumentasjon på at vi lykkes med dette. Samtidig vet vi at vi må jobbe enda hardere framover for å kunne bidra til nordnorsk verdiskaping. Vi ønsker at kundene skal velge oss fordi vi er minst like god som de beste av konkurrentene våre, sier konsernsjefen i pressemeldingen.

Landsdel i vekst

Konsernet fortsetter å ha lave tap. Konsernsjefen mener dette er en funksjon av flere faktorer, både godt bankhåndverk og gunstige makromessige forhold.

– Vi taper mindre penger enn noensinne, og det er selvsagt gledelig. f\brd-f\brge går godt. Samtidig skal vi være bevisst på at dette kan endre seg raskt. Nordnorsk eksport kan rammes av handelskriger, Brexit og annen uro – som jo preger verden i øyeblikket. Skulle krona styrke seg vil det også ha konsekvenser. Dette er forhold vi baker inn i vår kredittvurdering for å sikre at tapene skal holde seg lave. Samtidig er det vår misjon å understøtte nordnorsk næringsliv, og det tar vi på alvor. Vi skal være en partner i arbeidet med å ta ut det store verdiskapingspotensialet som finnes i landsdelen, sier Høiseth.

Nøkkeltall:

1. halvår 2019:

• Resultat før skatt: 1.635 mrd. kr (953 mill. kr)

• EK-avkastning: 22,7 % (13,3 %)

• Kostnadsprosent: 31,5 % (41,9 %)

• Utlånstap: – 2 mill. kr (36 mill. kr)

• Ren kjernekapitaldekning: 15,3 % (14,7 %)

Sammenliknbare tall for 2018 i parentes.

Artikkeltags