Hattfjelldal kan bli Aarboerten tjielte til sommeren

Bare Begynnelsen: Dette skiltet på sørsamisk forteller at Asgeir Almås befinner seg like ved en ladestasjon i Hattfjelldal. Kommunen kan nå bli innlemmet i der samiske språkforvaltningsområdet.

Bare Begynnelsen: Dette skiltet på sørsamisk forteller at Asgeir Almås befinner seg like ved en ladestasjon i Hattfjelldal. Kommunen kan nå bli innlemmet i der samiske språkforvaltningsområdet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Fra 1. juli kan Hattfjelldal kommune offisielt også være Aarboerten tjielte.

Aarboerten tjielte betyr Hattfjelldal kommune på sørsamisk. Dersom alt nå går veien kan Hattfjelldal bli innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet fra 1. juli. Det bekrefter rådmann Stian Skjærvik.

Eksklusivt

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag i alt 10 kommuner. Bare to av kommunene – Røyrvik og Snåsa – ligger i det sørsamiske området. Hattfjelldal blir således en del av et lite, men eksklusivt selskap.

I Hattfjelldal kommune har kommunens eventuelle innlemming det samiske språkforvaltningsområdet jevnlig vært oppe til debatt. Etter et positivt vedtak i kommunestyret i juni 2015, ble søknaden om kommunens framtidige språkstatus sendt til departementet samme høst. Nå har saken vært ute på høring, og ifølge rådmann Stian Skjærvik har det ikke kommet inn kritiske merknader til Hattfjelldals søknad?

Følger det penger med kommunens endrete språkstatus?

– Ja, slik jeg har forstått det kan vi motta et tospråklighetstilskudd på cirka fire millioner kroner for å legge til rette for økt samisk språkbruk i kommunen, sier Skjærvik. Dette er midler som bevilges av sametinget, og som er aktivitetsbetinget.

Les også: Dette skiltet i Hattfjelldal blir verdens aller første i sitt slag

Les også: Åpnet unik ladestasjon

Samarbeid viktig

Hogne Hjerpås som i dag er daglig leder ved Sijti Jarnge, mener det er viktig å få til et bredt og godt samarbeid for å kunne legge til rette for økt bruk av samisk i Hattfjelldal kommune.

– Jeg ser i utgangspunktet for meg at fire aktører – Sameskolen, Sijti Jarnge, Sørsamisk bokbuss og Hattfjelldal kommune – samarbeider tett om dette. Jeg tror en eventuell suksess vil avhenge av at disse fire partene jobber godt sammen, sier Hjerpås.

Etter det Helgelendingen skjønner er det et stort arbeid som venter når Hattfjelldal innlemmes i det sørsamiske språkforvaltningsområdet. Blant annet skal lover og forskrifter av særlig interesse for den samiske befolkningen oversettes til samisk.

Les mer: Takknemlig for samisk satsing

Les mer: Retrett om sameskolen: Fortsatt statlig drift

Les mer: Første innføring i sørsamisk: artig for ungene som joiket seg ut gjennom døra

Rett til svar på samisk

I tillegg skal den som henvender seg til kommunen på samisk – både muntlig og skriftlig – få svar på samisk. I et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Hattfjelldal kommune viser departementet til bestemmelsene i sameloven hvor det slås fast at det er opp til kommunestyret å bestemme om samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltningen.

Artikkeltags