Lyste ut 5 sykepleierstillinger - fikk to søkere: - Sykepleierutdanning i regionen er kjempeviktig

Karin Ingebrigtsen forklarer at kommunen jobber langsiktig med rekruttering. Flere nyutdannede søker seg til Vefsn