20 kvinner ønsker å bli sekretær hos Helgelandssykehuset

Av