Klager inn vedtak om snøskuterløyper: – Det er ikke tatt hensyn til friluftslivet

Like før jul vedtok et stort flertall i kommunestyret i Grane flere endringer i dagens snøskuterløyper. Men det betyr ikke at alle var enige i, eller tok godt imot forandringene.