[Fremover] – Dagens moderne snøscootere innbyr til høye hastigheter som ofte kan innebære at man kan kjøre mer enn dobbelt så fort som høyeste tillatte hastighet. Forutenom direkte ulykkesrisiko innebærer høye hastigheter også økende risiko for forstyrrelser for ville dyr og økt støy.

Det sier Per-Olov Wikberg, nasjonal koordinator for Det nasjonale Snøscooter-rådet i Sverige til SVT.

Svarte selv

I mai 2017 ble det gjennomført en undersøkelse i Sverige. Det var en del av arbeidet med å få antallet dødsulykker ned. 1657 personer svarte på undersøkelsen som blant annet tok for seg atferd og holdninger til fartsgrenser.

Knapt fire av ti var enige i at de alltid bør holde seg innenfor fartsgrensen, som i Sverige for det meste er 70 kilometer i timen. Blant dem som driver med frikjøring, altså utenfor snøscooter-løyper, var andelen av dem som svarte at det var selvsagt å holde seg innenfor fartsgrensen enda lavere.

Fire av ti svarte også at de på et eller annet tidspunktet har mistet kontroll over snøscooteren sin på grunn av for høy hastighet.

Ranamann uten førerkort bøtelagt etter scooterulykke på Bomfjellet 

– Må være forberedt

De som svarte fikk selv bedømme hva slags hastighet de hadde holdt ved det aktuelle tilfellet. Bare en av tre anga at de hadde holdt seg innenfor gjeldende hastighet da de mistet kontrollen. Tre av ti svarte at de hadde kjørt fortere enn fartsgrensen. En like stor andel at de noen ganger hadde kjørt fortere enn godkjent hastighet og andre ganger kjørt saktere enn fartsgrensen da de mistet kontrollen.

– Selv om det finnes fartsgrenser så er det alltid viktig å anpasse farten etter ulike forhold og alltid være beredt på uventede hindringer som kan innebære fare for ulykker, sier Wikberg til SVT.

Jetgirlz inviterer til fiskekonkurranse med snøscooter i premie