Slik ville valgresultatet sett ut dersom ungdommen fikk bestemme

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sanket over halvparten av stemmene ved Mosjøen videregående skole.