[Nettavisen]  Ungdom i dag sover mindre enn før, men de trenger mer søvn, har forskerne slått fast. Også her hjemme.

I 2010 fastslo Universitetet i Bergen at vi surfet oss fra søvn og helse.

Det er også forsket på hvorfor tenåringer sover så lenge, og at det er en god grunn til å la dem gjøre det. De får nemlig bedre karakterer.

I fjor tok en dansk skole grep om de trøtte tenåringene. Ved Egå Ungdoms-Højskole lot rektoren skoledagen starte 09.30 i stedet for 08.00. Resultatet var glade elever og enda gladere lærere.

Nå følger Øse Efterskole etter, skriver Danmarks Radio. Skolen har bestemt at i vinterhalvårets mørke skal timene starte en time senere enn de gjør på sommeren.

- Når vi gir dem denne ekstra søvnen, så skjer det noe med kjemien i knollen på dem. Det betyr at vi har en flokk glade og opplagte elever fra morgenen av. Det betyr mye for oss, sier rektor Jens Rode Pedersen.

Danske efterskoler er friskoler, som satser på utdanning av barn mellom 14 og 18 år. De kan være kostskoler, men er ofte også bare vanlige dagskoler. Det finnes 150 stykker av dem i Danmark. Øse er en kostskole og det er altså snakk om når de må møte om morgenen.

Og Øse har ingen sen start - de har forskjøvet møtetiden fra 0.640 til 07.40.

I Norge finnes det ikke mange slike ordninger. Elvebakken videregående har fått oppmerksomhet fordi de organiserer skoledagene slik at elevene har en form for avspasering etter strenge regler.

- Alt gjennomføres innen fornuftens grenser. Det skal tilpasses en følelse av reell frihet for eleven, samtidig som de forplikter seg til en timetelling, sa rektor ved Elvebakken videregående, Per Solli, om ordningen, til Side2.

Sosialpedagog Jim Asphaug, som har jobbet med elever som faller utenfor i mange år, sa til Side2 at han mente en nytenkning rundt oppmøte er en god ting.

- Søvnbehovet er enormt hos ungdom. Dessuten har døgnet blitt kraftig forskjøvet med nett og spill. Både på skole og i arbeidsliv jobber vi fortsatt slik vi gjorde før, for å utnytte dagslyset, men elektrisiteten kom for lenge siden. Det er helt mørkt, spør du meg, sa Jim Asphaug til Side2.

Ideen om senere start vinterstid ved Øse Efterskole bakkes opp av sønvforsker Birgitte Rahbek Kornum.

- Det vil gi elevene bedre søvnkvalitet med dypere søvn og dermed bedre konsentrasjons- og innlæringsevne, sier hun. (ANB)