Oppvekstsjefen om endring av skoleuka i Vefsn: – Jeg er ikke bekymret for elevene

Saken om prøveordning av skoleuka i Vefsnskolene skapte debatt og reiste mange spørsmål. De har oppvekstsjefen i Vefsn kommune nå svart på.