Nystartede Pendleralliansen har dermed fått en «dyr» velkomstgave fra regjeringen.

– Det var litt overraskende, men også viktig å høre regnestykket til Pendleralliansen. Jeg forstår at pendlerne er bekymret for merkostnadene. Nettopp derfor er det viktig at pendlerne nå organiserer seg både lokalt og nasjonalt, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Landsomfattende organisasjoner har i større grad mulighet til å få gjennomslag hos politikerne. Og de kan møte til høringer på Stortinget, påpeker Aasrud.

Fradraget i fare

Basert på Scheel-utvalgets innstilling er Pendleralliansens talsmann, Jan Riddervold, redd økningen i bunnfradraget i årets statsbudsjett bare er begynnelsen på slutten for hele fradraget.

Han er selv tidligere pendler, men nå pensjonist og sentral i opprettelsen av Pendleralliansen. Den består av 20 pendlerforeninger fra hele landet.

På bakgrunn av forslaget til statsbudsjett har Riddervold laget et regnestykke som viser at pendlerhverdagen kan bli opp mot 4.000 kroner dyrere neste år, dersom regjeringen får gjennomslag hos samarbeidspartiene for det økte bunnfradraget.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det én million pendlere.

125.000 pendlere mister nå det de har i skattefradag når bunnfradraget økes fra 16.000 til 22.000 kroner. Det betyr 1.500 kroner mer i skatt for pendleren.

Momsen økes med to prosent, noe som gir dyrere billetter.

Og skattesatsen senkes i tillegg fra 27 til 25 prosent. Dette gjør fradraget mindre verdt.

Rigmor Aasrud mener regnestykket synliggjør hvordan regjeringens skattelette blir spist opp av økte utgifter.

Pendleralliansen har søkt om oppstartstøtte i Samferdselsdepartementet, men fikk avslag på søknaden. Organisasjonen ble stiftet i mars, men driftes i dag kun på frivillig basis med en pensjonist som kan drive lobbyvirksomhet. (ANB)