Skal ha tilsyn i seks timer på E6- anlegget nord for Mosjøen

SKANSKA: Fra E6 nær Aspneset

SKANSKA: Fra E6 nær Aspneset Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fylkesmannen i Nordland varsler i et brev til Skanska Norge AS om et tilsyn med utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet på E6 Helgeland sør, nærmere bestemt på delstrekningen Kulstaddalen nord – Åkvik.

Tilsynet skal foregå 6. juni, og vil ha en varighet på seks timer.

Under tilsynet skal representanter for fylkesmannen orientere om bakgrunnen for tilsynet, og informere mer generelt.

Fylkesmannen skal også i dialog med Skanska for å gjennomgå en del punkter som er relevant for kontrollen.

Fylkesmannen skal også gjennomføre en befaring på den aktuelle strekningen, og til slutt redegjøre muntlig for det som er observert under tilsynet.

– Tilsynet er en del av fylkesmannens rutinemessige oppfølging av virksomhet som er konsesjonsbelagt, opplyser fylkesmannen i brevet til Skanska.
 

I bagasjen har fylkesmannen med seg lov om vern mot forurensing og om avfall, lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Fylkesmannen ber om at Skanska viser fram følgende under tilsynet:

  • Risikokartlegging
  • Avvikshåndtering
  • Rutiner og prosedyrer for å motvirke miljøbelastning Rutiner og prosedyrer for avfallshåndtering og kjemikaliehåndtering
  • Driftsprosedyrer for virksomheten
  • Journaler
  • HMS-datablad for aktuelle kjemikalier

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken