Gratis levering på Shmil til tross – folket dumper hageavfallet

Ulovlig dumping av hageavfall er et problem i Kulstadlia, Åsbyen, Breimoen og på Olderskog.