SHMIL øker gebyret for å holde ordningen med fri levering: – Vi har vært opptatt av å holde samme prisnivå

Øker gebyret: Representantskapet i SHMIL har vedtatt å øke gebyret med 30 kroner fra neste år.

Øker gebyret: Representantskapet i SHMIL har vedtatt å øke gebyret med 30 kroner fra neste år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Representantskapet i SHMIL har vedtatt å øke gebyret fra neste år.

DEL

– I praksis betyr dette at renovasjonsgebyret blir 30 kroner dyrere i året. Det er ikke store summen, og det fører til at folk fortsatt kan levere inntil tre kubikk avfall, slik som det har vært tidligere, sier Toril Forsmo, kommunikasjonssjef i SHMIL.

Da fri levering kom 1. mai 2018 ble renovasjonsgebyret økt med 290 kroner. Fra og med 2019 vil altså pålegget bli 320 kroner i året. Totalsummen på renovasjonsgebyret er foreslått til 3.467 kroner, eksklusivt moms.

– Vi har vært opptatt av å holde samme prisnivå, siden det er noe vi har lovet. Men i valget mellom å innføre begrensninger i ordningen med fri levering og øke gebyret, gikk representantskapet for økning, sier Forsmo.

Etter å ha oppdaget misbruk av næringslivet på ordningen fri levering, ble det vurdert å gjøre en begrensing på leveringen fra tre kubikk til en kubikk. Det forslaget har nå falt bort, og SHMIL skal være strengere med å kontrollere næringslivet.

– Gebyret er heller satt opp litt, samtidig som vi har valgt å videreføre fri levering uten de innstramningene som var foreslått, sier Forsmo.

Renovasjonsgebyret gjelder altså fra 1. januar 2019, under forutsetning at kommunene ikke har noen innsigelser. I disse dager sendes det ut protokoll til de 11 eierkommunene.

– Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som vedtar renovasjonsgebyret. Det er vanlig at kommunene ikke endrer på vedtak som representantskapet har gjort. Om det skjer må alt behandles på nytt igjen, siden det skal være likt gebyr i hver kommune, sier Forsmo.

Artikkeltags