- Vedtaket ble applaudert enstemmig

Representantskapet sa ja – SHMIL investerer 12–13 millioner kroner i helautomatisert robotanlegg.