SFO fra gratis til 3.877 kroner – her kan du sjekke din kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå nærmer det seg skolestart, og SFO starter opp igjen. I Vefsn har ordningen i 2019 en pris på 2.685 kroner.

DEL

Ifølge NTB er den dyreste skolefritidsordningen er i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Der må foreldre ut med 3.877 kroner i måneden for en fulltidsplass, ifølge tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019. Aller billigst er det i Gratangen i Troms, hvor SFO er gratis.

Prisene varierer fra 0 til nær 4.000 kroner, men det er ikke gitt at dem som betaler mest får det beste tilbudet. NTB forklarer at det nemlig er store forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet, ifølge en nasjonal evaluering av ordningen som NTNU Samfunnsforskning utførte i 2018.

NTB skriver at det i dag ikke finnes maksimalpris for SFO, en nasjonal rabattordning eller nasjonale krav til hvordan tilbudet skal organiseres. Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen mener det må innføres en prising og et rammeverk for SFO lik den for barnehager.

Av Helgelendingen sine fem dekningskommuner er det Vefsn som kommer dyrest ut i 2019 med en gjennomsnittspris på 2.685 kroner, og den billigste ordningen finnes i Grane hvor prisen er på 1.760 kroner.

Oversikt over Månedspris* 20 t/uke, gjennomsnitt

Vefsn 2.685 kroner – 2.610 kroner i 2018

Hattfjelldal 2.340 kroner – 2.270 kroner i 2018

Alstahaug 2.282 kroner – 2.231 kroner i 2018

Leirfjord 2.016 kroner – 1.834 kroner i 2018

Grane 1.760 kroner – 1.680 kroner i 2018

*Tillegg og fradrag i prisen+ kostpenger
– inntektsgraderte satser
– søskenmoderasjon
= Total foreldrebetaling. Sats for kostpenger varierer, og ikke alle tilbyr moderasjoner. Enkelte steder tilbys friplasser. Kommuner som tilbyr mindre enn 20 timer tar mindre betalt.

Artikkeltags