Statens Vegvesen om hensynet til skoleelever: – Det er ikke tatt med i beregningen.

Fraværsgrensen har gjort det vanskeligere for elever å være borte fra skolen og trafikkopplæring teller i dag ikke som gyldig fravær. Statens Vegvesen sier at skoleelevers hensyn ikke er tatt med i vurderingen når trafikkstasjonen i Sandnessjøen foreslås nedlagt.