Syv Søstre overtar Hotel Kysten: – Dagens driftsmodeller ikke er gode for noen av hotellene

Styreleder for Syv Søstre Holding, Per B. Brochmann (t.v.) og  Odd Petter O.
Leknes som representerer dagens eier av Hotel Kysten.

Styreleder for Syv Søstre Holding, Per B. Brochmann (t.v.) og Odd Petter O. Leknes som representerer dagens eier av Hotel Kysten.

DEL

Syv Søstre Holding overtar Hotel Kysten – og planlegger for bedre økonomi og bedre tilbud til turister og tilreisende.

– At ett selskap eier begge hotellene, sikrer et godt hotelltilbud sommer som vinter og vil bidra til bedre økonomi. Slik ivaretar vi best de lokale arbeidsplassene på sikt, sier Odd Petter O. Leknes i en pressemelding. Han representerer dagens eier.

Styreleder for Syv Søstre Holding, Per B. Brochmann, mener også at felles eierskap og samordnet drift gagner både hotellene og Sandnessjøen best.

– Vi må være ærlige på at dagens driftsmodeller ikke er gode for noen av hotellene. Begge går med underskudd. I samtaler med Hotel Kysten har vi vært opptatt av hvordan Sandnessjøen kan beholde og i kvalitet videreutvikle tilbudet. Felles eierskap og drift er nøkkelen, sier Brochmann.

Scandic Syv Søstre har 155 rom og restaurant. På Hotel Kysten er det 84 rom og hotellet har den siste perioden vært knyttet til Choice-kjeden.

-Når vi nå overtar, skal vi sammen med ansatte og ledere drøfte hvordan vi sikrer et godt tilbud og en bærekraftig drift. Detaljene finner vi ut etter hvert, sier Brochmann.

Leknes framhever at det eneste forsvarlige nå er å se hotellene i sammenheng – og gjøre forandringer.

– Da oljeeventyret startet på Helgeland med Sandnessjøen som et naturlig sentrum, var det lav hotellkapasitet, og det ble bygd to flotte signalbygg. Senere har oljeøkonomien kjølnet, og økt turisttrafikk har ikke kompensert for det, sier Leknes som mener den beste løsningen er å konsolidere i hotellbransjen.

– Vi må sikre bærekraftig drift, til fordel for lokalsamfunnet og de ansatte. Derfor kjøper selskapet bak Scandic Syv Søstre selskapet som eier og drifter Hotell Kysten.

Både Leknes og Brochmann beskriver forhandlingene som konstruktive.

– Begge søker god og sunn økonomi, og begge er opptatt av at Sandnessjøen også i framtiden skal ha et velfungerende hotelltilbud. Vi skal sørge for meget gode tilbud for til reisende og fastboende nå og i framtida. Det forutsetter en sunn økonomi, og vi ser at det kan vi få ved å ta ut synergier og rasjonalisere driften. Det kan vi gjøre ved felles eierskap på begge hotellene, sier duoen.

Artikkeltags