Ønsker finansiering av sykepleierutdanning i Sandnessjøen innen neste år

Det uttalte direktør for Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, på dagens styremøte da det ble gitt en orientering omkring den nå nedlagte sykepleierutdanningen.