– Vi forsøker å illustrere at påstandene i Deloittes rapport om at Alstahaug ikke vil takle en befolkningsvekst, ikke stemmer

I rapporten til ressurgruppa for Helgelandssykehuset ble det hevdet at det i Alstahaug er lite areal til ta imot en befolkningsvekst dersom et nytt sykehus skal plasseres her. - Det stemmer overhodet ikke, sier John Andre Selnes.