Førerkortjuks kan gi karantenetid: – Det vil bedre trafikksikkerheten

Kompetanse: – Vi må kunne stole på at alle som får førerkort har den kompetansen de trenger for å ferdes trygt i trafikken, sier Jon Georg Dale..

Kompetanse: – Vi må kunne stole på at alle som får førerkort har den kompetansen de trenger for å ferdes trygt i trafikken, sier Jon Georg Dale..

Det skal ikke lønne seg å jukse. Derfor vil myndighetene innføre karantenetid for fusk ved førerprøven.

DEL

(RanaBlad): – Det vil bedre trafikksikkerheten og virke forebyggende mot de som vurderer å jukse, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nærmere regler om karantenetid ved fusk til førerprøven. Bakgrunnen er at Statens vegvesen i de senere årene har avdekket en del tilfeller av fusk til førerprøven, men uten at det har kunnet blitt ilagt særskilt karantenetid der dette er avdekket, såt det i en pressemelding.

Ved mindre alvorlig fusk foreslås det karantene på tre til ni måneder, mens det for alvorlig fusk foreslås ti til tolv måneders karantene. Det kan ilegges karantene også ved forsøk på fusk og ved grov uaktsom fusk. Reglene omfatter både teoretisk og praktisk prøve og gjelder både førerprøve, utrykningsprøve og yrkessjåførprøve.

Som fusk regnes blant annet å benytte eller ha med ulovlige hjelpemidler under teoriprøve, for eksempel notater, mobiltelefon, kamera eller annet kommunikasjonsutstyr, samt samarbeid med andre. Som fusk av alvorlig karakter regnes blant annet fusk med organisert preg, bruk av elektroniske hjelpemidler og at prøven avlegges av en annen enn kandidaten.

Artikkeltags