Rovviltsituasjonen på Helgeland: – Jerven i Hemnes og bjørnen i Grane er de mest alvorlige

I løpet av sommeren har bønder i Grane og Hemnes kommuner hatt store tap av beitedyr til rovvilt.