Også jordskifteretten kan havne på Mo: - Mener det som nå skjer er en sniknedlegging

Også jordskifteretten rammes av de store endringene som nå skjer i norsk rettsvesen.