- Vi ønsker å være sammen og gjøre noe sammen

Fellesmøtene skal være en arena for å komme sammen og heie på hverandre - uansett menighet.