Gå til sidens hovedinnhold

Frykter EU-forbud mot reinkjøtt

Artikkelen er over 3 år gammel

Landbruksminister Jon Georg Dale er urolig for at EU skal innføre forbud mot import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke. 

Jegere har allerede skutt hundrevis av villrein i Nordfjella for å stoppe den fryktede sykdommen.

Nå vurderer EU nye tiltak for å forhindre at skrantesyken sprer seg videre. Situasjonen ble hovedtema da landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fikk besøk av EU-kommissær Vytenis Andriukaitis i Oslo fredag.

Dales bekymring er at EU skal gå for langt.

– Vi har jo selv pålagt oss eksportbegrensninger i områdene hvor vi har positive funn. Nå ser det ut til at EU-kommisjonen vil gå lenger. Det mener vi er uhensiktsmessig, sier han.

Prionsykdom

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 37.000 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 14 tilfeller av sykdommen, alle hos villrein i Nordfjella.

I tillegg har tre elger og en hjort testet positivt, men her mener norske eksperter at det er snakk om en annen variant av sykdommen som oppstår mer sporadisk hos eldre dyr. Denne varianten er trolig ikke like smittsom.

Tar ut villreinstamme

For å være på den sikre siden har staten bestemt seg for å ta ut hele Nordfjella-stammen. Så langt har jegerne skutt 778 dyr, mens rundt 900 dyr gjenstår.

Dale mener Norge har gjort en unik innsats for å kartlegge og stoppe skrantesyken. Han forteller at Andriukaitis ga Norge anerkjennelse for dette.

– Jeg opplevde at kommissæren var svært lydhør for de faglige innspillene vi ga, og de utfordringene som forslaget til EU-regelverk kan gi for Norge, sier han.

Opptatt av Finnmark

Det som bekymrer ham, er at EU-kommisjonen vurderer å forby import av kjøtt fra rein og andre hjortedyr fra alle fylker i Norge hvor det er gjort funn av skrantesyke – inkludert fylker hvor det kun er gjort funn av den mer sporadiske varianten av sykdommen.

Det mener Dale vil være uforholdsmessig strengt.

Forslaget innebærer at hele den samiske tamreindriften i Finnmark kan bli rammet hvis det blir gjort bare ett funn av den sporadiske varianten av skrantesyke i dette fylket.

Det er allerede tatt mange prøver i Finnmark, men så langt uten at det er gjort noen funn.

Skal teste dyr i EU

EUs medlemsland har på sin side gjort lite for å sjekke om sykdommen finnes også der, mener Dale.

For å få bedre kontroll er EU nå i ferd med å rulle ut et treårig overvåkingsprogram. Dyr skal testes i Sverige, Finland, Litauen, Latvia, Estland og Polen.

– Det er ikke utelukket at skrantesyke kan bli påvist i Norges naboland de kommende månedene og årene, sier EU-kommisjonens talsperson Anca Paduraru.

Når sykdommen først er påvist, er den ekstremt vanskelig å utrydde, påpeker hun.

– Kommisjonen har derfor vært svært opptatt av å handle raskt og effektivt.

Kommentarer til denne saken