Vraker flyalarm og SMS - slik blir den nye katastrofevarslinga

Nå vil Regjeringa innføre et helt nytt varslingssystem.