Pasient- og brukerombudet oppsummerer 2018: - Flest henvendelser kommer fra Bodø, med Rana på andre plass