Meningsmåling: Stor usikkerhet blant ranværingene til at kommunen skal bruke 300 millioner på storflyplass

Hele 44,4 prosent oppgir at de er usikre på den vedtatte investeringen. Sps velgere er mest positive, mens SVs velgere er mest negative til pengebruken.