(Rana Blad): Klokken 1100 starter formannskapsmøtet i Rana kommune. Der blir blant annet budsjettet for 2018 lagt frem fortløpende.

I en kort pressemelding fremgår det at man i rådmannens budsjettforslag for 2018, samt økonomiplanen for perioden 2018 til 2021, viser til at de samlede behovene øker mer enn kommunens inntekter. Som en følge er det lagt til grunn at man ser det som nødvendig å ta ned driften i økonomiplanperioden med 61 millioner kroner.

Vi oppdaterer saken fortløpende.