Disse kandidatene foreslår Rana til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord: - Vi har ikke spurt om de vil, men mener de kan gjøre en god jobb