En tegning av Geir Waage deles i sosiale medier der han kalles samfunnsfiende: - En ære å bli karikert